Tietoa asunnon hakijalle

Kelan asumistuki

Kela maksaa asumistuen yhteisesti koko ruokakunnalle.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat:
• samassa asunnossa tai eri asunnossa asuva avo- tai aviopuoliso ja alaikäiset lapset
• samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset)
• yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
• erillisillä vuokrasopimuksilla asunnon vuokranneet, jos he ovat vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan kuuluvat:
• erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisukulaisia ja jos he eivät ole yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta
• alivuokralainen ja päävuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia.

Opiskelijoiden on haettava yleistä asumistukea joko verkkoasiointipalvelussa tai lomakkeella Yleinen asumistuki (AT1). Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyneiden opiskelijoiden asumislisät automaattisesti.